Pro přihlášení do autoškoly pomocí našich internetových stránek si můžete stáhnout a vytisknout přihlášku ve formátu acrobat PDF. Pro přihlášení do autoškoly je nezbytné, aby bylo na vytištěné přihlášce vyplněno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Tuto část přihlášky vyplní Váš praktický lékař. Vyplněnou přihlášku s prohlášením posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti a posudkem o zdravotní způsobilosti mi poté odevzdáte.

Přihláška:

Přihlášku je potřeba vytisknout oboustranně!

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel:

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je potřeba vytisknout oboustranně na jeden papír!