Řidičské oprávnění skupiny „B“ opravňuje k řízení:

motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg

traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg

jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 18 let

zdravotní způsobilost

odborná způsobilost

 

Rozsah výcviku:

5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe:

28 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy