Sk. „B“ – osobní automobily

VIP – kurz pro náročné sk. „B“

Rychlokurz sk. „B“

Kondiční jízdy sk. „B“

 

Výcvik provádí autoškola formou individuálního studia. Z teoretické části se žák připravuje z materiálů poskytovaných autoškolou. Výuka prováděna v termínu po dohodě s klientem.

Praktickou část jízdu cvičným vozidlem se domlouvá ve volném čase uchazeče. Standardní výcvik do 2 měsíců, dle možností žadatele.